De partners

Clean Language Nederland is in 2017 opgericht door Michael Oskam en Annemieke Gerrist. Met ingang van 2018 zet Michael Clean Language Nederland alleen voort.

(Het Kenniscentrum Zuiver Communiceren, opgericht door Maaike Nooitgedagt en Wendy Nieuwland van Gewoon aan de slag, is op 1 januari 2017 overgegaan in Clean Language Nederland.)

Michael Oskam

Michael Oskam

Michael is een veranderfacilitator met een systemische kijk en werkwijze. Gedreven om ontwikkeling en verandering in organisaties echt ‘vanuit de organisatie zelf’ te laten ontstaan. Heeft een bijna heilig geloof in eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap, zonder daarbij de complexiteit van een verandering teniet te doen.

Kijkt met verwondering naar het systeem dat mensen gezamenlijk hebben gecreëerd en behoudt hierbij de mildheid van de organisatiepsycholoog. Traditioneel in het gewicht dat hij in verandertrajecten toekent aan de rol van directie en leidinggevenden. Onconventioneel in de wijze waarop hij dit gewicht aan hen kenbaar maakt.

Michael is conceptueel sterk, betrokken, betrouwbaar en zorgvuldig. Laagdrempelig in het contact, sensitief met humor en een kwinkslag. Gericht op pragmatische oplossingen die ander gedrag mogelijk maken.