Clean Language Trainingen

Voor iedereen die wil leren om beelden, denkwijzen en belevingen van anderen te verhelderen. Clean, dus zonder jouw eigen beelden, belangen en interpretaties het gesprek te laten beïnvloeden. Met als gevolg dat  je bewuster wordt van hoe en waar je stuurt in gesprekken, wat het effect daarvan is en hoe je dat anders kan doen.

Zodat:

 

  • jij beter kunt aansluiten bij de ander
  • je de verantwoordelijkheid laat waar deze hoort
  • anderen zich volledig gehoord en gerespecteerd weten
  • je het leren stimuleert
  • je de aandacht leidt van problemen naar gewenste uitkomsten
  • er nieuwe informatie beschikbaar komt door gebruik te maken van de metaforen van de ander
  • jij je bewust wordt van jouw eigen patronen en het effect daarvan

 

Deze manier van communiceren verheldert de interactie op een constructieve en respectvolle manier.

Een grote toegevoegde waarde voor leidinggevenden, adviseurs, coaches, consultants, marketeers, ondernemers, journalisten, intervisie-begeleiders, trainers, facilitatoren, onderzoekers.

Clean Language Trainingen leren je om volledig zuiver te kunnen faciliteren, luisteren en doorvragen.  In de training leer je steeds meer over de diepte en rijkheid van de methodiek. Van clean (zuiver) vragen stellen tot het volledig clean faciliteren en verstevigen van verandering.

Deze leergang sluit aan bij het programma dat die door onze partners in Engeland worden verzorgd.

Lees meer over wat Clean Language is.

Neem contact op voor meer informatie