Uitkomstgericht werken

En wat zou je willen dat er gaat gebeuren? 

De aanpak staat bij ons niet centraal. Centraal staat het gewenste resultaat, of meer nog: de gewenste uitkomst van u als klant.

In feite is dat ook het begin van ieder traject dat we aangaan: het bespreken, ontdekken en ontwikkelen van de gewenste uitkomst:  wat zou u willen dat er gaat gebeuren, in uw organisatie, met uw team, met uw mensen?

Dit is het vertrekpunt. Als we dit voldoende verhelderd hebben, gaan we na hoe de huidige situatie is: wat loopt er nu al goed, wat (nog) niet? Wat is er al gebeurd? En met welk resultaat? Dit geeft ons inzicht in het systeem zoals dat nu werkt: de mogelijkheden en de beperkingen. Waar zit de energie, wat werkt goed?

Op basis van deze informatie ontwikkelen we samen een aanpak op maat. Met daarin bijvoorbeeld:

We maken gebruik van een breed arsenaal aan werkvormen, methodieken, theorieën, etc. Met als rode draad, of onderliggende benadering het Zuiver Communiceren; wat al begint bij het in kaart brengen van uw gewenste uitkomst.

Ook Uitkomstgericht leren werken? Voor Adviseurs verzorgen we regelmatig Masterclasses Uitkomstgericht Adviseren. Of meld je aan voor de Masterclass Zuiver Faciliteren. In-company verzorgen we Masterclasses en Trainingen voor Interviewers en Leidinggevenden.