Waar zou Clean Language vandaan kunnen komen?

En waar zou Clean Language vandaan kunnen komen?
15 regels over de oorsprong

Clean Language is ontwikkeld door David Grove. Hij was een klinisch psycholoog en had een opleiding in, onder meer, linguïstische (taalkundige) psychotherapie. In de late jaren ’70 en vroege jaren ’80 van de vorige eeuw, werkte hij in Amerika veel met Vietnam Veteranen. Het viel hem op dat deze mensen hun ervaringen als vanzelfsprekend beschreven in metaforen.


David had altijd een interesse in het effect van vragen in therapie. Hij las veel transcripties van therapiesessies van bekende psychologen zoals Carl Rogers. Daarbij verbaasde hij zich over het effect van het parafraseren van de woorden van de cliënt door de therapeut. Hierop ging hij actief experimenteren met zijn eigen taal als therapeut en met de vragen die hij zijn cliënten stelde.
Al werkende ontwikkelde hij zo een set vragen waarbij hij als therapeut zo min mogelijk in vulde en een manier om met de metaforen van cliënten te werken.

Dit was een proces van jaren, maar leidde tot een krachtige methodiek die mooie effecten opleverde, zeker ook bij getraumatiseerde cliënten.
Leuk om te vermelden is dat David in Nieuw Zeeland is geboren en Maori achtergrond heeft.  De Maori hadden een gesproken traditie, iets dat misschien een rol heeft gespeeld in zijn taalgevoeligheid. In zijn latere jaren heeft David Grove zich met name bezig gehouden met het opleiden van therapeuten en hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg.

Een gesprek met hem kun je lezen op de site van onze Engelse collegae www.cleanlanguage.co.uk