Uitkomstgericht Werken

Bij Clean Language staat de Gewenste Uitkomst van de ander altijd centraal. Dit lijkt voor de hand liggend, en is het niet.

Uitkomstgericht Werken gaat verder waar Oplossingsgericht of Resultaatgericht Werken ophouden. Het zorgt er bij uitstek voor dat verandering van binnenuit wordt gerealiseerd.

Het oplossen van een probleem wil nog niet zeggen dat je ook je Gewenste Uitkomsten realiseert. Sterker nog: in veel gevallen weet je nog niet eens precies wat de gewenste uitkomst nu eigenlijk is.

Voor een probleem is meestal veel meer dan één oplossing. Neem bijvoorbeeld het probleem “ik ben het zat om steeds gebeld te worden”. Hier zijn legio oplossingen voor te bedenken: de telefoon wegdoen, voicemail instellen, telefoon op stil zetten, anderen de telefoon laten opnemen, duidelijkheid scheppen over wie waarvoor gebeld moet worden, altijd in gesprek zijn, van baan veranderen, verhuizen, etc. Maar wat is de Gewenste Uitkomst, en wat is er nodig om die te realiseren? Dus: ‘wanneer je het zat bent om steeds gebeld te worden, wat zou je willen dat er gaat gebeuren?”

De Gewenste Uitkomst is een dynamisch referentiepunt: het staat centraal in het gesprek dat je met iemand hebt. Welke vragen ga je stellen en waarover? Dat hangt allemaal af van de Gewenste Uitkomst.

Het woord ‘gewenst’ in Gewenste Uitkomst is bewust gekozen: het gaat om wat jouw klant uiteindelijk wenst te gaan bereiken. Niet wat volgens jou het best is. Vaak weten klanten zelf ook nog niet zo goed wat hun gewenste uitkomst precies is. Door verhelderende vragen gesteld te krijgen, kun je hier meer zicht op krijgen.